Pārvalde


Misija un vīzija

Rīgas brīvosta sniedz drošus un uzticamus pakalpojumus ostas klientiem. Osta ness savu atbildību sociālajā un vides aizsardzības aspektā un dod ievērojumu pienesumu Latvijas ekonomikas izaugsmē. Viena no Brīvostas darbības vadlīnijām ir augsta darbības efektivitāte.

Mūsu mērķis ir izveidot Rīgas brīvostu par vadošo ostu Baltijas valstīs un par nozīmīgu Latvijas ekonomiskās labklājības avotu. Lai veicinātu Rīgas brīvostas izaugsmi, mēs akcentēsim šādus darbības virzienus:

  • Izveidot ilgtspējīgu rīcības modeli, integrējot ostas darbībā vides aizsardzības un sociālos aspektus.
  • Veikt ieguldījumus jaunās tehnoloģijās un ieviest inovatīvas darba metodes, lai veicinātu Rīgas brīvostas pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti.
  • Sadarboties ar iesaistītajām pusēm, lai attīstītu ar Rīgas brīvostas darbību saistīto sauszemes infrastruktūru līdz pasaules klases līmenim.

Korporatīvā sociālā atbildība


Pārvaldes funkcijas

Brīvostas pārvaldīšanu veic Brīvostas pārvalde. Brīvostas pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir Valde. Pārvaldes izpildaparātu vada Pārvaldnieks.

 

  • Nosaka ostas maksu un tarifu robežlīmeņus
  • Nodrošina ostas maksas un nomas (īres) maksas iekasēšanu
  • Nosaka apsardzes un caurlaižu režīmu ostā
  • Savas kompetences ietvaros kontrolē ostas noteikumu ievērošanu
  • Savas kompetences ietvaros kontrolē ostas komercsabiedrību darbības atbilstību likumiem, Ministru kabineta normatīvajiem aktiem un attiecīgās ostas pārvaldes nolikumam
  • Nodrošina ziemas navigāciju ostā saskaņā ar Latvijas Jūras administrācijas izstrādāto kārtību, kuru apstiprina satiksmes ministrs

Apskatīt visas funkcijas


Valde

8 Valdes locekļi
4 Attiecīgās pašvaldības pārstāvji
4 Ministru kabineta iecelti pārstāvji

Oļegs Burovs

Valdes loceklis

Baiba Bāne

Valdes loceklis

Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919

Telefona numurs: +37167095418

E-pasta adrese:

Sandris Bergmanis

Valdes loceklis

Mihails Kameņeckis

Valdes loceklis

Rīgas dome
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Kabinets: 106

Telefona numurs: +37167105027

E-pasta adrese:

Džineta Innusa

Valdes loceklis

Satiksmes ministrija
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743

Telefona numurs: +37167028034

E-pasta adrese:

Pāvels Rebenoks

Valdes loceklis

Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1519
Tālrunis: + 371 26332366
E-pasts: pavels.rebenoks@gmail.com

Telefona numurs: +37126332366

E-pasta adrese:

Viesturs Zeps

Valdes loceklis

Rīgas dome
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Kabinets: 610
Tālrunis: (+371)  67105054
E-pasts: viesturs.zeps@rop.lv

Telefona numurs: +37167105054

E-pasta adrese:

Oļegs Burovs

Valdes loceklis

Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919

Telefona numurs: +37167095418

E-pasta adrese:

Baiba Bāne

Valdes loceklis

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu ekonomikā un maģistra grādu sabiedrības vadībā. Tāpat Baiba Bāne profesionālās zināšanas publiskās finanšu vadības jautājumos papildinājusi Djūka universitātē (ASV).

Baiba Bāne valsts pārvaldē strādā vairāk nekā 15 gadus, ieņemot dažādus atbildīgus amatus. Darbu Finanšu ministrijā uzsāka 2009. gadā, strādājot par ministrijas valsts sekretāres vietnieci budžeta jautājumos. Iepriekš ieņēmusi vadošus amatus Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un Zemkopības ministrijā.

Kopš 2014. gada pilda Finanšu ministrijas valsts sekretāres pienākumus. Finanšu ministrijas valsts sekretāra amata pamatpienākumi ir vadīt ministrijas administratīvo darbu, izstrādāt ministrijas stratēģiju un organizēt tās funkciju izpildi, lai nodrošinātu politisko lēmumu īstenošanu saskaņā ar valdības nostādnēm.

2015. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni (III šķira).

Rīgas brīvostas valdes locekle kopš 2013. gada.

Sandris Bergmanis

Valdes loceklis

Rīgas dome
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Kabinets: 106

Telefona numurs: +37167105027

E-pasta adrese:

Mihails Kameņeckis

Valdes loceklis

Mihails Kameņeckis ieguvis pedagoģijas maģistra grādu Rīgas Aviācijas universitātē. Pirms tam absolvējis Latvijas Valsts universitāti angļu valodas un literatūras pasniedzēja specialitātē.

Bijis vecākais pasniedzējs, pēc tam rektora palīgs Rīgas Aviācijas institūtā, vēlāk strādājis AS “Parekss banka” Juridiskās nodaļas vadītāja vietnieka un Korporāciju un līzinga nodaļas vadītāja vietnieka amatā.

Kopš 2005. gada marta - Rīgas domes deputāts. Kopš 2005. gada Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas loceklis, un Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas loceklis.

Rīgas brīvostas valdes loceklis kopš 2007. gada.

Satiksmes ministrija
Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743

Telefona numurs: +37167028034

E-pasta adrese:

Džineta Innusa

Valdes loceklis

Džinetai Innusai ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnēs, kā arī papildu kvalifikācija ppubliskajās finansēs un budžeta veidošanā, personas datu aizsardzībā un nekustamo īpašumu vērtēšanas jomā.

Kopš 2010. gada ir Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece un amata pienākumu ietvaros pilda valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus vairākās valsts kapitālsabiedrībās.

Džineta Innusa valsts pārvaldē strādā vairāk nekā 20 gadus. Iepriekš bijusi Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece un Juridiskā departamenta direktore. Ieņēmusi vadošus amatus Centrālajā dzīvojamo māju privatizācijas komisijā un Valsts civildienesta pārvaldē.

Pildījusi valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus valsts kapitālsabiedrībās, bijusi Rojas, Salacgrīvas un Ventspils ostu, kā arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekle.

Rīgas brīvostas valdes locekle no 2012. līdz 2014. gadam un no 2019. gada.

Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1519
Tālrunis: + 371 26332366
E-pasts: pavels.rebenoks@gmail.com

Telefona numurs: +37126332366

E-pasta adrese:

Pāvels Rebenoks

Valdes loceklis

Pāvelam Rebenokam ir Latvijas Universitātes maģistra grāds tiesību zinātnēs, kā arī Latvijas Jūras akadēmijas bakalaura profesionālais grāds jūras transportā.  

Pašlaik ir zvērinātu advokātu biroja “Rebenoks&Vilders” vadītājs, AS "OlainFarm" Padomes priekšsēdētājs unEkonomikas ministra padomnieks. Iepriekš strādājis SIA PricewaterhouseCoopers, zvērinātu advokātu birojos, AS ”Rīgas Jūras Līnija” un AS “Latvijas Kuģniecība”.  Bijis Ventspils Brīvostas valdes loceklis, Rīgas pilsētas Kurzemes rajona izpilddirektora padomnieks, kā arī LR Finanšu ministra un Ministru prezidenta padomnieks.

Pāvels Rebenoks ir Latvijas zvērinātu advokātu kolēģijas un Jūrniecības Savienības biedrs kā arī SHIAC (the Shanghai International Arbitration Center) arbitrs un LCIA (the London Court of International Arbitration) biedrs. 

Rīgas brīvostas valdes loceklis kopš 2019. gada.

Rīgas dome
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Kabinets: 610
Tālrunis: (+371)  67105054
E-pasts: viesturs.zeps@rop.lv

Telefona numurs: +37167105054

E-pasta adrese:

Viesturs Zeps

Valdes loceklis

Viesturs Zeps ir ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes Eiropas studijās. Pašreiz studē biznesa vadību Banku augstskolas doktorantūrā, kā arī pasniedz lekcijas Inovācijas finansēšanā un Inovācijas vadīšanā Rīgas Tehniskajā universitātē, Banku Augstskolā un Ventspils Augstskolā.

Pašreiz ir Rīgas domes deputāts un deputātu frakcijas “Latvijas attīstībai” vadītājs. Iepriekš bijis ES iniciatīvas (investīciju fonda) InnoEnergy vadītājs Latvijā. Ir izstrādājis un vadījis virkni projektu, kas saistīti ar inovācijas ieviešanu, riska kapitāla investīciju piesaisti, tehnoloģisko izstrādņu piemērošanu tirgum un komercializāciju, kā arī jaunu tehnoloģisku start-up uzņēmumu veidošanu. V.Zeps ir vadījis vairākus elektronikas un IT uzņēmumus, kā arī strādājis Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, piedaloties nacionālās inovācijas sistēmas izveidē. 

Rīgas brīvostas valdes loceklis kopš 2019. gada.


Pārvaldnieks un vietnieki

Ansis Zeltiņš

Pārvaldnieks

Telefona numurs: +37167030800

E-pasta adrese:

Mārtiņš Ziemanis

Pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos

Telefona numurs: +37167030800

E-pasta adrese:

Edgars Sūna

Pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos

Telefona numurs: +37167030800

E-pasta adrese:

Telefona numurs: +37167030800

E-pasta adrese:

Ansis Zeltiņš

Pārvaldnieks

Ansim Zeltiņam ir Latvijas Jūras akadēmijas bakalaura profesionālais grāds jūras transportā un maģistra grāds biznesa vadībā, kas iegūts Salfordas Universitātē (Apvienotā Karaliste).

Iepriekš bijis VAS “Latvijas dzelzceļš” padomes priekšsēdētājs, SIA “Rīgas Brīvostas flote” valdes loceklis. Diplomātisko pieredzi ieguvis Latvijas Republikas patstāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, Briselē, strādājot transporta nozares padomnieka amatā. Pirms tam bijis un A/S “Latvijas kuģniecība” meitassabiedrības SIA “LSC Shipmanagement” valdes priekšsēdētājs un vairāk nekā 9 gadus vadījis VAS “Latvijas Jūras administrācija”.

Rīgas brīvostas pārvaldnieks kopš 2017. gada.

Ansis Zeltiņš jūrniecības nozarē darbojas jau 20 gadus, šai laikā ir pārstāvējis valsti dažādos jūrniecības nozares starptautiskajos forumos tādos kā Starptautiskajā Jūrniecības organizācija (IMO), Starptautiskajā Hidrogrāfijas organizācija (IHO), ir bijis Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) valdes loceklis un Eiropas Padomes kuģniecības darba grupas vadītājs.

Ansim Zeltiņam ir vecākā kapteiņa palīga kvalifikācija uz kuģiem 3000BT un lielākiem.

Telefona numurs: +37167030800

E-pasta adrese:

Mārtiņš Ziemanis

Pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos

Mārtiņš Ziemanis ir ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju Latvijas universitātē. Papildus ieguvis izglītību Lloyd jūrniecības akadēmijas un Ziemeļkentas koledžas (Apvienotā Karaliste) ostu menedžmenta programmā, ir Sertificētu mediatoru padomes sertificēts mediators ar specializāciju biznesa mediācijā. Tāpat ir vairāku starptautisku asociāciju biedrs – tai skaitā Eiropas jūras ostu organizācijas (ESPO) Juridiskās komitejas biedrs, Starptautiskās ostu asociācijas (IAPH) Juridiskās komitejas padomnieks.

Iepriekš bijis SIA “Deloitte Latvia” vadošais jurists - publiskā sektora servisa līnijas vadītājs, AS “Latvijas valsts meži” jurists, ka arī Eiropas struktūrfondu projektu administrators / juriskonsults Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos kopš 2017. gada.

Telefona numurs: +37167030800

E-pasta adrese:

Edgars Sūna

Pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos

Edgaram Sūnam ir Latvijas Jūras akadēmijas ekonomista diploms ostu vadīšanas specializācijā, Starptautiskās Jūras transporta akadēmijas Roterdamā (Nīderlande) diploms jūras ostu kuģniecības biznesa un transporta menedžmentā, Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolas sadarbībā ar Bufalo universitāti (ASV) un Otavas universitāti (Kanāda) maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā (MBA grāds).

Rīgas brīvostas pārvaldē strādā kopš 2001. gada. Laika posmā no 2001. gada līdz 2011. gadam strādājis Rīgas brīvostas pārvaldes Ekonomikas departamentā, Kuģošanas departamentā, kā arī Stratēģiskās plānošanas un projektu vadības departamentā. No 2011. gada līdz 2018. gadam vadījis Rīgas brīvostas pārvaldes Mārketinga departamentu.

Rīgas brīvostas pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos kopš 2018. gada.

Struktūra

Kvalitātes vadība

Sākot ar 1999. gada septembri Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirts ISO 9001 standarts. Tas nozīmē darbinieku un vadošo speciālistu atbildības un kompetences paaugstināšanu, regulāru vadības sistēmas auditēšanu un iespējas nodrošināt nepārtrauktu attīstību, uzlabojot savu pārvaldības, lēmumu pieņemšanas, procesu vadības sistēmu un iekšējo darba vidi.

Sistēmas sertifikāciju un auditu katru gadu veic "Bureau Veritas".

Kopš 2005.gada 10. jūnija Rīgas brīvostas pārvaldei piešķirts standarta ISO 14001 sertifikāts, ko izsniedza “Bureau Veritas”. Sertifikācija atbilstoši ISO 14001 standartam apliecina Rīgas brīvostas pārvaldes atbalstu vides aizsardzībai un tās darbības pastāvīgu atbilstību vides normatīvo aktu prasībām, veicot nepārtrauktus uzlabojumus vides pārvaldības jomā.

iso 14001 lv.jpg