Pārvalde

Pārvaldes funkcijas>

Brīvostas pārvaldīšanu veic Brīvostas pārvalde. Brīvostas pārvaldes augstākā lēmējinstitūcija ir Valde. Pārvaldes izpildaparātu vada Pārvaldnieks.

Valde>

Rīgas ostas valdē ir 8 valdes locekļi

Vide>

Mēs, Rīgas brīvostas pārvaldē, vienmēr sākam ar sevi. Paši zaļi domājam, zaļi dzīvojam un prasām tikpat atbildīgu attieksmi pret vidi arī no Rīgas ostas klientiem – uzņēmumiem, kas strādā mūsu teritorijā, kā arī kuģiem un jahtām, kas ienāk ostā.

Vides monitorings>

Mēs regulāri veicam gaisa, gruntsūdens, jūras izgāztuves gultnes nogulšņu un ūdensputnu monitoringu.

Sadarbības partneri>

Informācija par mūsu sadarbības partneriem un sadarbības līgumiem

Korporatīvā sociālā atbildība>

Viena no Rīgas Brīvostas pārvaldes nostādnēm ir sekmēt sabiedrības kopējo labklājību.