Mūsu realizētie projekti

image

Ierīkota pludmale, izcirsti koki un krūmi atpūtas zonā nodrošinot piekļuvi Sarkandaugavas attekai Kundziņsalā

Rīgas brīvostas pārvalde (RBP), realizējot sociālās atbildības politiku par ostas apkaimju iedzīvotāju un ostas sadarbību, ir pabeigusi vairākus projektus Kundziņsalas teritorijā. Šī gada la...

image

Uzbūvēts 23 metrus augsts un vairāk nekā divus kilometrus garš vēja žogs Krievu salas ogļu termināļa teritorijā. Tas neļauj ogļu putekļiem izplatīties apkārtējā vidē

Vērienīgā Krievu salas termināļa attīstības projekta otrais posms - papildu infrastruktūras izbūves darbi tuvojas noslēgumam un vairs nav tālu brīdis, kad akmeņogļu pārkraušana no Rīgas cent...

image

Tiek ierīkota modernākā un videi draudzīgākā jahtu osta Rīgā Ķīpsalā. Darbs notiek ERAF Interreg programmas projekta

Vakar, 17. oktobrī, Rīgas Brīvostas pārvaldē norisinājās ERAF Interreg programmas projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā (EST-LAT Harbours)&r...

Nosusināšanas projekts Kundziņsalas dzīvojamā rajonā

Kundziņsala ir ne tikai Rīgas ostas teritorija ar visstraujāko attīstību, bet, ar aptuveni 450 iedzīvotājiem, veido arī vienu no lielākajiem apdzīvotajiem rajoniem ostas robežās. Pēc Kundziņsalas i...

Attīrītas vēsturiski piesārņotās vietas Sarkandaugavā

 2015. gada 25. augustā, Rīgas brīvostā, SIA “Ovi Rīga” teritorijā notika projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” informatīvais pasāku...

logo

ES Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (EU Interreg BSR) projekts Sustainable Development of Cruise Port Locations

Šis ir projekts, kas tiek īstenots ar Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības prog...

Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra.

Rīgas brīvostas pārvalde, atbilstoši Rīgas pilsētas 20.12.2005. saistošiem noteikumiem Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", ir uzsākusi inicia...

Uzbūvēts putnu vērošanas tornis Knābis Mīlestības saliņā

Mēs kā Rīgas Brīvosta pārvalde brīžiem pārāk dzivojam uz citu(dabas) rēķina. Tādēļ nāca prātā doma, ka putniem, kurus osta paplašinoties spiež laukā no saviem mājokļiem ir nepieciešam...