Piestātnes

Nosaukums Dziļums Platums Uzņēmums Apraksts
AO-1 3,0 17,4 Rīgas brīvostas pārvalde Maks. kuģa garums 30m.
AO-2 4,0 - Rīgas brīvostas pārvalde Maks. kuģa garums 80m.
AO-4 - - - <#013><#010>Jahtu piestātne.<#013><#010>
AO-5 - - - <#013><#010>Jahtu piestātne.<#013><#010>
AS-3 7,8 30,0 Rīgas ostas elevators, AS Maks. kuģa garums 100m. Piezīmes: Piestātnē AS-3/AS-4 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 180m.
AS-4 7,8 30,0 Rīgas ostas elevators, AS Maks. kuģa garums 100m. Piezīmes: Piestātnē AS-3/AS-4 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 180m.
AS-5 7,6 23,7 Rīgas ostas elevators, AS Maks. kuģa garums 150m. Piezīmes: Kuģi nenovietot tālāk par 15 m no piestātnes Z gala.
AU-1 4,0 20,28 AUDA A, SIA Maks. kuģa garums 80m.
DG-01 10,8 28,9 LaCon, SIA Maks. kuģa garums 225m. 1. Kuģot tikai gaišajā diennakts laikā, pie redzamības ? 2.0j.j., straume ? 1.0mezglu, vēja ātrums ? 8m/s, viļņu augstums ? 1.0m. 2. Tauvojot kuģi piestātnē DG-1 pie 8m platiem pontoniem, iegrime 12.0m.
DG-02 5,5 18,0 LaCon, SIA Maks. kuģa garums 80m. Piezīmes: Kuģot tikai gaišā diennakts laikā.
DG-19 5,5 20,0 BOLDERĀJAS KUĢU REMONTA RŪPNĪCA, SIA 1. SIA “BOLDERĀJAS KUĢU REMONTA RŪPNĪCA” jūrniecības speciālista apkalpojamās piestātnes 2. Kuģot tikai gaišajā diennakts laikā.
DG-20 5,5 20,0 BOLDERĀJAS KUĢU REMONTA RŪPNĪCA, SIA 1. SIA “BOLDERĀJAS KUĢU REMONTA RŪPNĪCA” jūrniecības speciālista apkalpojamās piestātnes 2. Kuģot tikai gaišajā diennakts laikā.
DG-54 4,8 - WT TERMINAL, SIA Maks. kuģa garums 110m.
DG-55 5,7 20,0 WT TERMINAL, SIA Maks. kuģa garums 120m.
DG-55A 6,4 20,0 WT TERMINAL, SIA Maks. kuģa garums 100m. Piezīmes: Kuģi, kura iegrime pārsniedz 5.7m tauvot piestātnē DG-55A, izmantojot ne vairāk kā 50m no piestātnes DG-55.
DG-56 6,5 10,0 WT TERMINAL, SIA Maks. kuģa garums 120m.
DG-57 5,0 10,0 WT TERMINAL, SIA <#013><#010>LOA 95 m<#013><#010>
DS-09 5,0 19,9 BMGS, AS Maks. kuģa garums 90m. Piestātnē DS-09/DS-10 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 130m.
DS-10 5,0 19,9 BMGS, AS Maks. kuģa garums 90m. Piestātnē DS-09/DS-10 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 130m.
EO-06 10,1 25,0 Rīgas 1. Saldētava, AS Maks. kuģa garums 200m. Piezīmes: 1. Piestātnē EO-6/EO-7 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 230m un iegrimi 9.2m. 2. Ja pie pistātnēm EO-7 vai EO-8 atrodas kuģi vai peldlīdzekļi, kuģa ievešanu/izvešanu iepriekš saskaņo ar ostas kapteini.
EO-07 9,2 25,0 Rīgas 1. Saldētava, AS Maks. kuģa garums 170m. 1. Piestātnē EO-7/EO-8 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 230m un iegrimi 9.1m. 2. Tauvojot kuģi piestātnē EO-7/EO-8 pie 6m platiem pontoniem, iegrime 10.0m.
EO-08 9,1 22,0 Rīgas 1. Saldētava, AS Maks. kuģa garums 170m. 1. Piestātnē EO-7/EO-8 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 230m un iegrimi 9.1m. 2. Tauvojot kuģi piestātnē EO-7/EO-8 pie 6m platiem pontoniem, iegrime 10.0m.
EO-09 6,9 20,7 Rīgas 1. Saldētava, AS Maks. kuga garums 120m. Piezīmes: 1. Piest. EO-09/EO-10 ir atļauts tauvot kugi ar maks. garumu līdz 170m. 2. Piest. EO-10/EO-11 ir atļauts tauvot kugi ar maks. garumu līdz 170m. 3. Piest. EO-11/EO-12 ir atļauts tauvot kugi ar maks. garumu līdz 170m.
EO-10 6,9 20,7 Rīgas 1. Saldētava, AS Maks. kuga garums 130m. Piezīmes: 1. Piest. EO-09/EO-10 ir atļauts tauvot kugi ar maks. garumu līdz 170m. 2. Piest. EO-10/EO-11 ir atļauts tauvot kugi ar maks. garumu līdz 170m. 3. Piest. EO-11/EO-12 ir atļauts tauvot kugi ar maks. garumu līdz 170m.
EO-11 6,9 20,7 Rīgas 1. Saldētava, AS Maks. kuga garums 120m. Piezīmes: 1. Piest. EO-09/EO-10 ir atļauts tauvot kugi ar maks. garumu līdz 170m. 2. Piest. EO-10/EO-11 ir atļauts tauvot kugi ar maks. garumu līdz 170m. 3. Piest. EO-11/EO-12 ir atļauts tauvot kugi ar maks. garumu līdz 170m.
EO-12 6,9 20,7 Rīgas 1. Saldētava, AS Maks. kuga garums 130m. Piezīmes: 1. Piest. EO-09/EO-10 ir atļauts tauvot kugi ar maks. garumu līdz 170m. 2. Piest. EO-10/EO-11 ir atļauts tauvot kugi ar maks. garumu līdz 170m. 3. Piest. EO-11/EO-12 ir atļauts tauvot kugi ar maks. garumu līdz 170m.
EO-14 12,3 30,0 Rīgas 1. Saldētava, AS Maks. kuģa garums 200m. Piezīmes: 1. Piest. EO-14/EO-15 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 260m. 2. Kuģa, kuru nepieciesams apgriezt pirms kravas izkraušanas vai pec kravas iekraušanas, maks. iegrime ir 12.0m.
EO-15 12,3 30,0 Rīgas 1. Saldētava, AS Maks. kuģa garums 200m. Piezīmes: 1. Piest. EO-14/EO-15 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 260m. 2. Kuģa, kuru nepieciesams apgriezt pirms kravas izkraušanas vai pec kravas iekraušanas, maks. iegrime ir 12.0m.
JM-15 - 20,7 OVI, SIA Maks. kuģa garums 170m. Piezīmes: 1.Atļauts tauvot kuģi ar maks. platumu līdz 30m. 2. Kuģi tauvo pie liellaivu "PUP-1" vai "EVA" borta.
JM-15A 7,5 20,0 OVI, SIA Maks. kuģa garums 120m. 1. Tauvot ar kreiso bortu. 2. Velkoņa pakalpojumi ir obligāti, ja vēja ātrums pārsniedz 10m/s. 3. Kuģa priekšgala pārkare pār liellaivu "ALTONA" ne vairāk kā 10m. 4. Kuģi tauvo pie liellaivas “ALTONA” borta. Nav karte
JM-16 - 10,0 WOODISON TERMINAL, SIA Maks kuģa garums 150m. Piezīmes: 1. Kuģi nedrīkst novietot aiz piestātnes DR gala. 2. Kuģi tauvo pie trim 6m platiem pontoniem.
JM-17 5,4 10,0 STARTS-RĪGA, AS
JM-20 4,0 10,0 VL Bunkerings, SIA
JM-22 9,0 25,66 Jaunmīlgrāvja ostas kompānija, SIA Maks. kuģa garums 105m. Piezīmes: 1. Piestātnē JM-22/JM-23 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 200m. 2. Kuģi, kas nāk uz izkraušanu, un kura garums pārsniedz 120m, tauvot ar labo bortu, bet kuģi, kurš nāk uz iekraušanu – ar kreiso bortu.
JM-23 9,0 - Jaunmīlgrāvja ostas kompānija, SIA Maks. kuģa garums 115m. Piezīmes: 1. Piestātnē JM-22/JM-23 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 200m. 2. Kuģi, kas nāk uz izkraušanu, un kura garums pārsniedz 120m, tauvot ar labo bortu, bet kuģi, kurš nāk uz iekraušanu – ar kreiso bortu.
JM-25 5,5 23,8 Baltmarine Terminal, SIA Maks. kuģa garums 90m.
JM-26 9,0 20,0 B.L.B. Baltijas Termināls, AS Maks kuģa garums 185m. Piezīmes: Kuģi tauvot ar kreiso bortu.
JM-27 7,8 20,0 B.L.B. Baltijas Termināls, AS Maks kuģa garums 135m. Piezīmes: Ja pie JM-26 atrodas tankkuģis, kuģu pienākšana/atiešana var tikt ierobežota.
JM-29 6,3 32,8 VEGA STIVIDORS, SIA Kuģa maks. garums 120m. Piezīmes: Kuģa tauvošanu piestātnē var ierobežot, ja: a) piestātnē JM-27 ir pietauvots kuģis; b) vēja ātrums pārsniedz 10m/s.
JPS-1 7,6 25,0 RĪGAS PASAŽIERU TERMINĀLS, SIA Maks. kuģa garums 110m. Piezīmes: Piestātnē JPS-1/JPS-2 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 280m.
JPS-2 6,9 30,0 RĪGAS PASAŽIERU TERMINĀLS, SIA Maks. kuģa garums 190m. Piezīmes: Piestātnē JPS-1/JPS-2 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 280m.
KR-21 5,6 26,3 JP Termināls, SIA Mkas. kuģa garums 115m.
KR-22 4,5 22,8 JP Termināls, SIA Maks. kuģa garums 50m.
KR-24 3,5 20,0 Osta Lejasvoleri, SIA Maks. LOA 90m. Piezīmes: 1. Piest KR-24/KR-25 ir atļauts tauvot kuģi ar LOA līdz 140m. 2. Piest KR-24/KR-25, tauvojot kuģi pie diviem 16m platiem peldošiem celtņiem, ir atļauts tauvot kuģi ar LOA līdz 230m un iegrimi 10.5m. Kuģa maks. DW=49000t
KR-25 6,9 20,0 Osta Lejasvoleri, SIA Maks. LOA 90m. Piezīmes: 1. Piest KR-24/KR-25 ir atļauts tauvot kuģi ar LOA līdz 140m. 2. Piest KR-24/KR-25, tauvojot kuģi pie diviem 16m platiem peldošiem celtņiem, ir atļauts tauvot kuģi ar LOA līdz 230m un iegrimi 10.5m. Kuģa maks. DW=49000t
Krēmeri ielīcis - - - Nav karte
KRS-01 13,2 29,2 KS Terminal, SIA Maks. kuģa garums 140m. Piezīmes: Piestātnē KRS-1/KRS-2 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 230m.
KRS-02 13,2 29,4 KS Terminal, SIA Maks. kuģa garums 140m. Piezīmes: Piestātnē KRS-1/KRS-2 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 230m.
KRS-03 12,4 - - Maks. kuģa garums 225m. Piezīmes: Kuģa, kura maks. garums pārsniedz norādīto, tauvošanu piestātnē iepriekš saskaņo ar ostas kapteini. Nav karte
KRS-04 14,5 - STREK, SIA Maks. kuģa garums 235m. Piezīmes: Kuģa, kura maks. garums pārsniedz norādīto, tauvošanu piestātnē iepriekš saskaņo ar ostas kapteini. Nav karte
KRS-05 14,5 - STREK, SIA Maks. kuģa garums 225m. Piezīmes: Kuģa, kura maks. garums pārsniedz norādīto, tauvošanu piestātnē iepriekš saskaņo ar ostas kapteini. Nav karte
KRS-06 14,5 - Riga Coal Terminal, SIA Maks. kuģa garums 260m. Nav karte
KRS-07 14,5 - Riga Coal Terminal, SIA Maks. kuģa garums 260m. Nav karte
KS-28 12,0 - PARS TERMINĀLS, SIA Kuģa maks. garums 230m. Piezīmes: 1. Tankkuģi balastā tauvot ar labo bortu. 2. Tauvu padošanas metodi uz krastu iepriekš saskaņo ar ostas kapteini.
KS-29 13,1 - Riga Bulk Terminal, SIA Kuģa maks. garums 230m. Skatīt 1.pielikuma piezīmes. Nav karte
KS-30 13,1 - Riga Bulk Terminal, SIA Kuģa maks. garums 230m. Skatīt 1.pielikuma piezīmes. Nav karte
KS-32 11,7 33,52 BALTIC CONTAINER TERMINAL, SIA Kuģa maks. garums 130m. Piezīmes: Piestātnē KS-32/KS-33/KS-34 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 250m.
KS-33 11,7 33,52 BALTIC CONTAINER TERMINAL, SIA Kuģa maks. garums 130m. Piezīmes: Piestātnē KS-32/KS-33/KS-34 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 250m.
KS-34 11,7 33,52 BALTIC CONTAINER TERMINAL, SIA Kuģa maks. garums 130m. Piezīmes: Piestātnē KS-32/KS-33/KS-34 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 250m.
KS-36 7,6 - Riga fertilizer terminal, SIA Maks kuģa garums 123m. Skatīt 1.pielikuma piezīmes. Nav karte
KS-36A 13,2 - Riga fertilizer terminal, SIA Kuģa maks. garums 195m. Piezīmes: Piestātnē KS-36A ir atļauts tauvot kuģi ar maks. DW=58000t. Nav karte
Loču 4,5 20,0 Rīgas brīvostas pārvalde Nav karte
LP-27 6,6 7,25 LATVIJAS PROPĀNA GĀZE, SIA Maks. kuģa garums 130m. Piezīmes: Tauvojot - kuģi nedrīkst novietot tālāk par 10 m aiz piestātnes ZR gala.
MK-3 8,6 23,3 RĪGAS PASAŽIERU TERMINĀLS, SIA Maks. kuģa garums 210m. Piezīmes: 1. Kuģi, kura iegrime pārsniedz 7,9m tauvot piestātnē MK-3 izmantojot ne vairāk kā 160m no piestātnes MK-4. 2. Piestātnē MK-3/MK-4 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 300m.
MK-4 7,9 - RĪGAS PASAŽIERU TERMINĀLS, SIA Maks. kuģa garums 190m. Piezīmes: 1. Kuģi, kura iegrime pārsniedz 7,9m tauvot piestātnē MK-3 izmantojot ne vairāk kā 160m no piestātnes MK-4. 2. Piestātnē MK-3/MK-4 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 300m.
MKR-1 9,9 20,0 Riga Nordic Terminal, SIA Maks. kuģa garums 125m. Piezīmes: Piestātnē MKR-1/MKR-2 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 190m.
MKR-2 6,5 19,07 Riga Nordic Terminal, SIA Maks. kuģa garums 90m. Piezīmes: Piestātnē MKR-2/MKR-3 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 120m.
MKR-3 5,5 19,07 Riga Nordic Terminal, SIA Maks. kuģa garums 90m. Piezīmes: Piestātnē MKR-2/MKR-3 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 120m.
MKR-4 5,5 20,35 MANGALI SHIPYARD, SIA Maks. kuģa garums 100m. Piezīmes: Piestātnē MKR-4/MKR-5 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 145m.
MKR-5 6,0 20,35 MANGALI SHIPYARD, SIA Maks. kuģa garums 100m. Piezīmes: Piestātnē MKR-4/MKR-5 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 145m.
MKR-6 4,0 20,35 MANGALI SHIPYARD, SIA 1. SIA “MANGALI SHIPYARD” jūrniecības speciālista apkalpojamās piestātnes. 2. Kuģot tikai gaišajā diennakts laikā.
MKR-7 4,0 20,0 MANGALI SHIPYARD, SIA 1. SIA “MANGALI SHIPYARD” jūrniecības speciālista apkalpojamās piestātnes. 2. Kuģot tikai gaišajā diennakts laikā.
MKR-8 5,5 20,0 MANGALI SHIPYARD, SIA 1. SIA “MANGALI SHIPYARD” jūrniecības speciālista apkalpojamās piestātnes. 2. Kuģot tikai gaišajā diennakts laikā.
MS-10 6,0 20,0 MT OSTA, SIA Maks. kuģa garums 120m. Piezīmes: Kuģa, kuru garums pārsniedz norādīto, ievešanas/izvešanas nosacījumus iepriekš saskaņo ar ostas kapteini.
MS-11 6,0 20,0 B Port, SIA Maks. kuģa garums 120m. Piezīmes: Kuģa, kuru garums pārsniedz norādīto, ievešanas/izvešanas nosacījumus iepriekš saskaņo ar ostas kapteini.
MS-12 6,5 20,0 B Port, SIA Maks. kuģa garums 120m. Piezīmes: Kuģa, kuru garums pārsniedz norādīto, ievešanas/izvešanas nosacījumus iepriekš saskaņo ar ostas kapteini.
MS-13 6,5 20,0 B Port, SIA Maks. kuģa garums 120m. Piezīmes: Kuģa, kuru garums pārsniedz norādīto, ievešanas/izvešanas nosacījumus iepriekš saskaņo ar ostas kapteini.
MS-2 14,5 - STREK, SIA Maks. kuģa garums 235m. Piezīmes: 1. Piest MS-2 upes pusē ir atļauts tauvot kuģi ar maks. DW=82000t. 2. Kuģa tauvu nogādei uz krastu izmantot “Upe” tipa velkoņus. 3. Piest MS-2 krasta pusē ir atļauts tauvot liellaivu MS-2 ar maks. DW=15650t.
PD 0,0 10,0 - Nav karte
PM-16 10,0 25,0 Rīgas 1. Saldētava, AS Maks. kuģa garums 125m. Piezīmes: 1. Piest. PM-16/PM-17 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 230m. 2. Ja pie piest. PM-19 vai PM-20 vai PM-21 atrodas kuģi vai peldlīdzekļi, kuģa ievešana/izvešana iepriekš saskaņo ar ostas kapteini.
PM-17 10,0 25,0 Rīgas 1. Saldētava, AS Maks. kuģa garums 125m. Piezīmes: 1. Piest. PM-16/PM-17 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 230m. 2. Ja pie piest. PM-19 vai PM-20 vai PM-21 atrodas kuģi vai peldlīdzekļi, kuģa ievešana/izvešana iepriekš saskaņo ar ostas kapteini.
PM-18 8,5 26,76 Rīgas 1. Saldētava, AS Maks. kuģa garums 80m.
PM-19 10,0 33,6 Rīgas 1. Saldētava, AS Maks. LOA 150m. 1.Piest PM-19/20 ir atļauts tauvot kuģi ar LOA līdz 200m, iepriekš sask ar piest. PM-20 lietotāju. 2.Ja pie piest PM-16 vai 17 vai 20 atrodas kuģi vai peld., kuģa iev/izv iepriekš sask ar ostas kapt. 3.Tauvot ar kreiso bortu.
PM-20 10,2 - STREK, SIA Maks. LOA 180m. 1.Piest PM-20/19 ir atļauts tauvot kuģi ar LOA līdz 230m, iepriekš sask ar piest. PM-19 lietotāju. 2.Ja pie piest PM-16 vai 17 vai 19 vai 21 atrodas kuģi vai peld., kuģa iev/izv iepriekš sask ar ostas kapt.
PM-21 12,3 - STREK, SIA Maks. LOA 230m. Piezīmes: 1. Piest. PM-21 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 260m. 2. Kuģiem, kuru LOA pārsniedz 230m, pieļaujamo iegrimi iepriekš sask. ar ostas kapteini.
RD-1 6,8 29,5 Port Magnat, SIA Maks. kuģa garums 120m. Piezīmes: Kuģa, kuru garums pārsniedz norādīto, ievešanas/izvešanas nosacījumus iepriekš saskaņo ar ostas kapteini.
RD-2 6,8 27,6 Port Magnat, SIA Maks. kuģa garums 120m. Piezīmes: Kuģa, kuru garums pārsniedz norādīto, ievešanas/izvešanas nosacījumus iepriekš saskaņo ar ostas kapteini.
RD-3 6,8 30,7 EXTRON BALTIC, SIA Maks. kuģa garums 120m. Piezīmes: Kuģa, kuru garums pārsniedz norādīto, ievešanas/izvešanas nosacījumus iepriekš saskaņo ar ostas kapteini.
RD-5 - 20,0 - <#013><#010>Piestātne slēgta. <#013><#010>
RKR-3 4,5 20,0 Rīgas kuģu būvētava, AS 1. AS “RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” jūrniecības speciālista apkalpojamās piestātnes. 2. Kuģot tikai gaišajā diennakts laikā.
RKR-4 5,0 18,75 Rīgas kuģu būvētava, AS 1. AS “RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” jūrniecības speciālista apkalpojamās piestātnes. 2. Kuģot tikai gaišajā diennakts laikā.
RKR-5 4,0 20,0 Rīgas kuģu būvētava, AS 1. AS “RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” jūrniecības speciālista apkalpojamās piestātnes. 2. Kuģot tikai gaišajā diennakts laikā.
RKR-6 6,2 23,25 Rīgas kuģu būvētava, AS 1. AS “RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” jūrniecības speciālista apkalpojamās piestātnes. 2. Kuģot tikai gaišajā diennakts laikā.
RKR-6A 4,9 16,6 Rīgas kuģu būvētava, AS 1. AS “RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” jūrniecības speciālista apkalpojamās piestātnes. 2. Kuģot tikai gaišajā diennakts laikā.
RKR-7 7,1 21,45 Rīgas kuģu būvētava, AS 1. AS “RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” jūrniecības speciālista apkalpojamās piestātnes. 2. Kuģot tikai gaišajā diennakts laikā.
RKR-8 5,1 19,0 Rīgas kuģu būvētava, AS 1. AS “RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” jūrniecības speciālista apkalpojamās piestātnes. 2. Kuģot tikai gaišajā diennakts laikā.
RKR-9 4,8 19,0 Rīgas kuģu būvētava, AS 1. AS “RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” jūrniecības speciālista apkalpojamās piestātnes. 2. Kuģot tikai gaišajā diennakts laikā.
SD-3 9,0 - MAN-TESS TRANZĪTS, SIA Maks. kuģa garums 140m. Piezīmes: Piest. SD-3 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 190m. Kuģa, kura garums pārsniedz 140m, iev/izv nosacījumus iepriekš saskaņo ar ostas kapteini.
SD-4 7,8 - MAN-TESS TRANZĪTS, SIA Maks. kuģa garums 110m.
SD-5 9,0 - PARS TERMINĀLS, SIA Maks. kuģa garums 170m.
VANŠU TILTS 1,0 24,0 - Nav karte
Varmas 7,5 20,0 RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE, SIA Nav karte
Viltus izsaukums 0,0 10,0 - Nav karte
VL-13 4,0 - KRS, SIA Maks. kuģa garums 100m.
VL-14 4,0 - Valsts vides dienests Maks. kuģa garums 40m.
VM-3 5,2 14,95 Port Milgravis, SIA Maks. kuģa garums 100m.
VM-4 9,7 25,0 Port Milgravis, SIA Maks. kuģa garums 140m. Piezīmes: 1. Piestātnē VM-4/VM-5 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 200m. 2. Kuģa, kura maks. garums pārsniedz 140m, tauvošana iepriekš jāsaskaņo ar piestātnes VM-5 lietotāju.
VM-5 9,0 24,6 Rīgas brīvostas pārvalde Maks. kuģa garums 110m.
ZO-01 9,7 27,8 Rīgas universālais termināls, SIA Kuģa maks. garums 175m. Piezīmes: Piestātnē ZO-1 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. DW=25000t.
ZO-02 11,3 28,0 Rīgas universālais termināls, SIA Maks. kuģa garums 210m. Piezīmes: Piestātnē ZO-2 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. DW=30000t.
ZO-03 7,0 25,0 Rīgas universālais termināls, SIA 1. Kuģi netauvot tuvāk kā 10m no piestātnes ZO-3 stūra. 2. Piestātnē ZO-3/ZO-4 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. garumu līdz 120m.
ZO-04 7,3 25,0 Rīgas universālais termināls, SIA 1. Piest ZO-3/4 max LOA līdz 120m 2. Piest ZO-4/5 max LOA līdz 135m 3. ZO baseinā atļauts ievest kuģi ar LOA 180m un maks. platumu 30m. Kuģa kura LOA pārsniedz 135m iev/izv nosac. iepriekš sask ar ostas kapteini.
ZO-05 7,3 25,0 Rīgas universālais termināls, SIA 1. Piest ZO-4/5 LOA līdz 135m 2. Piest ZO-5/6 LOA līdz 135m 3. ZO baseinā atļauts ievest kuģi ar LOA 180m un maks. platumu 30m. Kuģa kura LOA pārsniedz 135m iev/izv nosac. iepriekš sask ar ostas kapteini.
ZO-06 7,3 25,0 Rīgas universālais termināls, SIA 1. Piest ZO-5/6 LOA līdz 135m 2. Piest ZO-6/7 LOA līdz 135m 3. ZO baseinā atļauts ievest kuģi ar LOA 180m un maks. platumu 30m. Kuģa kura LOA pārsniedz 135m iev/izv nosac. iepriekš sask ar ostas kapteini.
ZO-07 7,2 25,0 Rīgas universālais termināls, SIA 1. Piest ZO-6/7 LOA līdz 135m 2. ZO baseinā atļauts ievest kuģi ar LOA 180m un maks. platumu 30m. Kuģa kura LOA pārsniedz 135m iev/izv nosac. iepriekš sask ar ostas kapteini.
ZO-08 6,0 25,0 Rīgas universālais termināls, SIA Maks. kuģa garums 80m.
ZO-09 6,6 25,0 Alpha Osta, SIA Maks. kuģa garums 90m.
ZO-10 6,8 25,0 Alpha Osta, SIA Maks. kuģa garums 100m.
ZO-11 5,4 25,0 Alpha Osta, SIA Maks. kuģa garums 90m. Piezīmes: Aizliegts izmest enkuru.
ZO-12 12,0 40,0 Alpha Osta, SIA Maks. kuģa garums 225m. Piezīmes: Pie papildus fenderu konstrukcijām ZO-12: kuģa iegrime līdz 13.0m.
ZO-13 12,2 40,0 Alpha Osta, SIA <#013><#010> Straumes ierobežojumi<#013><#010>
ZO-14 5,6 27,6 Alpha Osta, SIA Maks. kuģa garums 105m. Piezīmes: 1. Atbilstoši 2010.21.12. MK noteikumiem Nr.1171 “Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos” piestātne ZO-14 ir iekļauta patvērumu vietas sarakstā. 2. Aizliegts izmest enkuru.
ZO-15 6,7 28,14 Rīgas brīvostas pārvalde Maks. kuģa garums 70m.
ZO-16 10,0 21,8 Circle K Latvia, SIA Nav karte
ZO-17 - 20,7 VLD GROUP, SIA Maks. kuģa garums 120m. Piezīmes: 1. Kuģi tauvo pie peldoša pontona. 2. Atļauts tauvot kuģi, ja pie piestātnes ZO-17 neatrodas citi peldlīdzekļi.
ZO-18 15,0 13,0 APVIENOTAIS BALTIJAS FONDS, SIA Maks. kuģa garums 250m.
ZO-19 14,5 40,0 RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS, SIA Maks kuģa garums 235m. Piezīmes: 1. Kuģa bunkurēšana kravas operāciju laikā ir aizliegta. 2. Piestātnē ZO-19 ir atļauts tauvot kuģi ar maks. DW=82000t.
ZS 0,0 10,0 - MAX. IEGRIME PIESTĀTNES GALĀ, KAS TUVĀK DIENVIDU VĀRTIEM - 6.50m, ZIEMEĻU VĀRTIEM - 5.50m. 15.02.94 Nav karte