Kontakti


Rīgas brīvostas pārvalde

Kalpaka bulv. 12, Rīga, Latvija, LV-1010

Telefons: (+371) 67030800

Fakss: (+371) 67030835

E-pasts: info@rop.lv

Darba laiks: darbadienās no 08.30 to 17.00

Rīgas brīvostas kapteiņdienests

Kalpaka bulv. 12, Rīga, Latvija, LV-1010

Telefons: (+371) 67030800

Fakss: (+371) 67030835

E-pasts: info@rop.lv

Darba laiks: darbadienās no 08.30 to 17.00

Rīgas brīvostas kapteiņdienests

Meldru iela 3C, Rīga, Latvija, LV-1015

Telefons: (+371) 67090704

Operatīvās vadības nodaļas telefons: (+371) 67090777

Fakss: (+371) 67090793

E-pasts: policija@rop.lv

Darba laiks: darba dienās no 08.00 līdz 16.30

Operatīvās vadības nodaļas darba laiks: 00.00 līdz 24.00

Grāmatvedība

Telefons: (+371) 67030824

 

Konferenču telpu noma

Telefons: (+371) 67030824

 

RBP Pretkorupcijas komisija ziņošanai par pārkāpumiem

E-pasts: pretkorupcija@rop.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

 


Diennakts tālruņi ārkārtas gadījumiem

Smaku traucējumu gadījumā

Valsts vides dienesta diennakts dežurants

+371 26338800

Ostas policijas Operatīvās vadības nodaļa

+371 67090777

Piesārņojuma noplūdes un ārkārtas situāciju gadījumā

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs

112

Ostas policijas Operatīvās vadības nodaļa

+371 67090777

Problēmas ir iespējams pieteikt arī izmantojot Vides SOS applikāciju


Personu kontakti

Pārvaldnieka vietnieks juridiskajos un administratīvajos jautājumos

Mārtiņš Ziemanis

(+371) 67030804

Pārvaldnieka vietnieks ostas attīstības jautājumos

Edgars Sūna

(+371) 67030843

Ostas kapteinis

Arnis Šmits

(+371) 67082000

Ostas policijas priekšnieks

Valdis Voins

(+371) 67090744

Finanšu direktore

Agnese Mamaja

+37167030814

Galvenā grāmatvede

Santa Šveda

(+371) 67030818

Galvenās grāmatvedes vietniece

Sandra Silupa

(+371) 67030824

Attīstības departamenta direktors

Ivo Dubkevičs

(+371) 67030862

Administratīvā departamenta direktore

Irina Gorbatikova

(+371) 67030803

Sabiedrisko attiecību un komunikāciju nodaļas vadītāja p.i.

Inga Šabovica

(+371) 67030853

Rekvizīti

Rīgas brīvostas pārvalde

Reģ.Nr. 90000512408

PVN Reģ.Nr. LV90000512408

Adrese: Kalpaka bulv. 12, Rīga, Latvija, LV-1010